ร่วมงานกับเรา


รับสมัครงาน PHP Programmer
สถานที่ทำงาน อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ปากเกร็ด นนทบุรี

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery, หรือ Sencha Ext JS เป็นต้น
 • มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเชิง OOP , MVC
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา รักในงานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ไอที และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Framework ของ PHP หรือ JavaScript จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • รับพิจารณาบุคคลทุพพลภาพ ที่ความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 •  รับพิจารณาผู้มีประสบการณ์ทำงาน ที่วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ประกาศไว้

ผู้สนใจสมัครติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
Email:info@icbsolution.com
เบอร์โทร 02-9621390 ที่อยู่ 99/28 ม.4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120